Interim management
Als interim manager ben ik het beste op mijn plek op een operationele positie.
Hieronder benoem ik een aantal zaken die op mijn werkwijze van toepassing zijn:
  1. Ik richt mij graag op het aanscherpen van processen, het praktisch oplossen van bottlenecks en het ontwikkelen van mensen binnen de afdeling. Waarbij draagvlak binnen de organisatie een van de belangrijkste uitgangspunten is;
  2. Na het omschrijven van de opdracht zal ik altijd op gezette tijden terugkoppelen aan de opdrachtgever om te controleren of we nog op het juiste pad zijn. Zo loopt u nooit het risico dat er onverwachte, negatieve ontwikkelingen zijn;
  3. Van groot belang voor mij is om de cultuur, de historie en het beleid van de organisatie goed te begrijpen. Zodat u niet het risico loopt dat in een opdracht op deze gevoelige gebieden zaken dreigen mis te lopen;
  4. De uitvoering van de opdracht zal altijd een hoge mate van overdraagbaarheid met zich meebrengen omdat de verantwoording voor de processen uiteindelijk weer bij een werknemer van de organisatie terecht moet komen. Mijn hoogste doel in de uitvoering is om mijzelf misbaar te maken.
De concrete uitvoering van een opdracht zal per situatie verschillen. Mijn streven in de uitvoering is dat de opdrachtgever weinig omkijken heeft naar mij, de lusten heeft van mijn aanwezigheid en slechts de lasten heeft van de eigen dagelijkse werkzaamheden.