Portfolio Interim management

Interim management

In mijn carriere heb ik diverse kortlopende trajecten onder mijn hoede gehad. 

Bij NUTS Verzekeringen heb ik eind 1996 leiding gegeven (vorm en inhoud) aan een klein callcenter dat was opgericht om informatie over een nieuwe eigen bijdrage in de Ziekenfondswet te geven aan verzekerden.
Als productmanager bij Delta Lloyd NUTS OHRA ben ik verantwoordelijk geweest voor implementaties van diverse producten en diverse uitgebreide procedures en processen. 

Binnen T-Mobile heb ik de opdracht gekregen om de afdeling Relatiebeheer goed op de kaart te zetten (commercieel, inhoudelijk en qua omvang). 

Bij DSW heb ik op mijn afdeling in korte tijd diverse zaken opgepakt. Procedurele wijzigingen, processen aangescherpt en de afdelingsstructuur volledig omgegooid. Dit alles om de efficiency te verhogen. Omdat bij de door mij opgerichte DSW Academie al snel de tijd aangebrak van onderhoud en consolidatie werd het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Sinds 2008 heb ik bij het CAK 3 interimopdrachten uitgevoerd. De laatste opdracht heb ik hieronder verder uitgediept. 
- Operationeel leiding geven aan een nieuwe afdeling van Klantadviseurs;

- Opbouwen van de nieuwe afdeling op personeel gebied (medewerkers en teamleiders);

- Verbeteren van de skills van de medewerkers (m.n. telefonische advies- en gespreksvaardigheden);

- Opzetten van kwaliteitsmonitoring op dossierniveau;
- Onderhouden en aanscherpen van de HR-cyclus;
- Coachen en begeleiden (nieuwe) teamleiders;

- Overleg met andere afdeling over hoe Klantadvies ten dienste van de organisatie te laten zijn;

- Adviseur van de manager op personeel, operationeel en tactisch niveau.