Portfolio Training

Training

In de periode van 1997 tot 2000 ben ik als productmanager verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van een deel van het productbeleid binnen Delta Lloyd NUTS OHRA. In die functie ontwikkelde en gaf ik training over de inhoud van producten, wetswijzigingen en productwijzigingen.

Van 2000 tot 2002 heb ik als trainer gewerkt voor Peeters en De Bruyn. In deze periode heb ik trainingen gemaakt, verkocht en gegeven op het gebied van commercie, service en verzekeringsinhoud. Een grote klant waar we veel opdrachten voor deden was de Rabobank. 

Vanaf eind 2003 ben ik bij Zorgverzekeraar DSW aan de slag gegaan als teamleider en ben in die functie begonnen met het geven van inhoudelijke verzekeringstrainingen. In 2005 is de zorgverzekeringswet in werking getreden in ik heb rond de invoering binnen DSW een centrale rol gehad in het maken en uitvoeren van de producttrainingen en het volledige opleidingsplan dat daar aan ten grondslag lag. Als gevolg hiervan ben ik in 2006 overgestapt naar de opleidingsafdeling en heb de DSW Academie opgericht. 
Binnen de academie ben ik verantwoordelijk voor inhoudelijke trainingen op het gebied van verzekeringen, communicatietrainingen (service, sales, omgang met weerstanden, conflicthantering, etc.) en het beleid binnen de Academie. Als uitvoerder van een deel van het personeelsbeleid houdt de Academie zich intens bezig met:
- competentiemanagement
- coaching en studiebegeleiding
- advies aan het management over het te voeren opleidingsbeleid.